Viktiga personer

Inom retoriken finns det personer som varit betydelsefulla, både nu levande och genom historien. Några av de viktigaste är Aristoteles, Sokrates och Platon. Nedan presenteras några viktiga personer och lite kort om varje person, vill du veta mer kan du finna tips på litteratur som du kan läsa mer i. Kontakta gärna oss om du vill komplettera med information om viktiga personer genom historien för ämnet retorik.

Platon
Platon var filosof och angriper retoriken i flera av sina dialoger och skriver en dialektik som handlar om frågor och svar. Platon anser att sinnesvärlden är en avbild av formvärlden, som är som en norm.

Sokrates
Sokrates var också filosof och var Platons språkrör. När insikten kommer får man en teoria som är grunden för teori (som är inom episteme) enligt Sokrates.

Isokrates
Isokrates var sofist, vilket även Aristoteles var.

Aristotles
Aristoteles var Platons elev.

Cicero
Cicero hade en lysande karriär som advokat och politiker, blev konsul vid 42 års ålder. Förenade praktik med pedagogik genom att skriva handböcker om talets teknik. ”Om det retoriska uppfinnande (som handlar om hur en talare samlar stoff till sitt tal och hur han anpassar innehållet till dess särskilda uppgiften). I ”Brutus” ger han en historik över den romerska talarkonsten samt i ”De oratore”/”Om talaren” porträtterar han den fullänade talaren.

Föreläsare och talare
Det finns många föreläsare och talare inom ämnet retorik. Elaine Eksvärd är förmodligen en av de främsta inom detta området, men även andra föreläsare kan tala om retorik, kommunikation, det goda ledarskapet och marknadsföring. För att lyckas bli en framgångsrik retoriker och talare, krävs det en gedigen träning även om du kan ha grundförutsättningarna för att lyckas. Träning kräver mycket rutiner och övning med en målmedvetenhet från din sida. Om du har en bra träning och hälsa i grunden, så kommer du lyckas bli en bra föreläsare i nästan vilket ämne som du så önskar.

Facebooktwittermail