Stilfigurer

När en vill arbeta med ett tal eller en text för att förmå mottagaren att bli övertalad eller övertygad, kan en använda sig av stilfigurer. Stilfigurer är att sätt att beskriva och förmå mottagaren att förstå ens intention och kan vara ett sätt att få en önskad effekt hos mottagaren. Nedan presenteras olika stilfigurer som kan användas i din text eller budskap:< Allegori
En trop, där en hel historia fungerar som en utbyggd trop – ett utbyte mot en metaforisk bild för det talet egentligen handlar om

Antiklimax
En figur som börjar som ett klimax, men där ”faller” i sista satsen (satsnivå och tankefigur)

Evidentia
En trop, där något ”målas upp” för åhöraren så att denne ser scenen framför sig

Hyperbol
En trop som uttrycker överdrift

Inclusio
En figur, där man börjar och avslutar större avsnitt med samma ord eller fras.

Kiasm
En figur, där andra hälften av samma sats spegelvänds i förhållande till den första

Metafor
En trop som baseras på likhet utan jämförelse

Ordspråk
En trop som tycks uttrycka en sanning som är hämtad ur det enkla (kloka) folkets mun – utan känd upphovsman

Paradox
En trop som uttrycker något ologiskt, omöjligt eller orimligt, men som samtidigt innehåller en djupare sanning.

Parafras
En figur, där ”samma sak” upprepas, men med andra ord (ordnivå)

Facebooktwittermail