Ordlista

Här publiceras en ordlista för dig som är intresserad att känna till vissa ord som används inom det retoriska området. Även centrala begrepp används och vill du komplettera någonting, är du välkommen att kontakta oss.

Aptum – vad och hur något ska uttryckas vid ett visst tillfälle, det som passar sig

Copia (som i kopiös) – ha en stor repertoar

Diskurs – betyder ”samtal” i vissa sammanhang

Doxa kan benämnas som den gemensamma klokheten. Många perspektiv kan vara giltiga samtidigt, allt beroende på situationen (tvillingsjäl och pusselbit)

Exernt aptum – det som passar in i förhållandet mellan avsändare och mottagare

Internt aptum – innehållet och sammansättningen av saker i förhållandet till varandra

Kairos – att säga rätt ord vid rätt tillfälle, det rätta ögonblicket

Loci (latin) – plats

Pistis – förtroende, trovärdighet, tillit

Retor – den som för fram, uttrycker något

Topos (grekiska) – plats

Trop – ett bildligt uttryck

Vir bonus dicendi peritus – en mönstergill talare
vir betyder man och bonus betyder god

Facebooktwittermail