Centrala begrepp

Inom retoriken finns det centrala begrepp som kan vara bra för dig som är intresserad av retorik. Vill du exempelvis skriva tal, så finns det en del stilfigurer att kunna beakta och vi har även samlat en ordlista för dig som funderar kring vad saker betyder. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill komplettera någonting!

Genre
Genre är en förväntan om vad som ska fungera i ett sammanhang. Genre och genus är i detta sammanhang samma sak.
Tre genus; juridiales (juridiska), demostratives (hyllning) och delebrive (politiskt)

Metaforer
Metaforer är ett kraftfullt sätt för att beskriva någonting och argument ska ligga i samma område inom metodiken.

Ethos, pathos och logos
I ett tal finns det talarorienterade egenskaper; ethos som ska tilltala talarens trovärdighet. Pathos som vänder sig till åhörarnas välvilja och etiska och moraliska perspektiv samt logos som är faktabaserad information och argument.

Deletare, movere oh decerne
I ett tal finns det även lyssnarorienterade egenskaper, vilka är deletare, movere, decerne.

Facebooktwittermail