Arbetsmarknaden

Retorik är någonting som används i alla yrken på olika sätt. För vissa yrken genomsyras retoriken och ordet mer markant än för vissa andra ämnen. Behovet av att kunna presentera saker och ting så att mottagaren får förståelse för någonting viktigt, exempelvis så behövs retorik för att kunna presentera en årsredovisning på ett lättförståeligt sätt för den som inte är ekonom i grund och botten.

Hur ser arbetsmarknaden ut för dig som studerar och har kunskaper inom retoriken? Eftersom retoriken kan användas på en mängd olika sätt inom olika yrken, gäller det att veta vilken yrkestitel som du har eller vill ha när du tillämpar retoriken. Vill du arbeta som kommunikatör eller informatör på en marknadsavdelning eller som ekonom? Vilka arbetsuppgifter vill du ha när du tillämpar retoriken, enkom med interna presentationer på företagets avdelningar eller som pressekreterare? Inom kort får du information om arbetsmarknaden för vanliga yrkesroller, tips på lön och förmåner och karriärmöjligheter.

Tips:
Hos Unionen kan du få stöd i samband med att du ska ut i arbetsmarknaden eller vill få stöd i samband med förhandlingar kring din anställning!

Facebooktwittermail